การเล่าเรียนข้อมูลขนาดใหญ่เจาะจงมากยิ่งกว่า 150 ยีนที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะหัวใจห้องบน

การเรียนความสัมพันธ์ระหว่างจีโนมขนาดใหญ่ (GWAS) หนึ่งชุดมีข้อมูลจากการเรียนรู้เล็กๆ6 ชิ้นนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุยีน 151 ตัวสำหรับภาวะหัวใจห้องบนหลายยีนที่ระบุมีความสำคัญต่อวิวัฒนาการของลูกในท้องซึ่งมีความหมายว่าความผันผวนทางพันธุกรรมทำให้หัวใจเต้นชักในระหว่างการพัฒนาของทารกในท้องหรือว่าความเคลื่อนไหวทางพันธุกรรมสามารถกระตุ้นยีนในหัวใจของคนแก่ที่ธรรมดาดำเนินการได้เฉพาะในระหว่างการพัฒนาของลูกในท้อง

ผลจากการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในNature Genetics (“การค้นพบพันธุกรรมแบบ Biobank ช่วยทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชีววิทยาด้านแอ็ปเปิ้ล)”

ความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับผลการศึกษาเรียนรู้ของขั้นตอนการทางชีววิทยาที่เกี่ยวกับสภาวะหัวใจห้องบนอาจส่งผลให้การรักษาและก็การคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้น พวกเรามีความหวังว่าการทดลองด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลจะเป็นตัวกำหนดแนวทางการสร้างจังหวะการเต้นของหัวใจอย่างสม่ำเสมอโดยการเรียนยีนที่เราและก็คนอื่นได้ระบุไว้” นักเขียนศึกษา Cristen Willer, Ph.D. , รศ.จาก Michigan Medicine รวมทั้งหัวหน้า UM ‘ s Willer ห้องทดลอง

ถ้าหากตรวจเจอว่ามีการตรวจเจอภาวะหัวใจห้องบนได้โอกาสที่จะคุ้มครองปกป้องไม่ให้ภาวะแทรกซ้อนเป็นต้นว่าโรคเส้นเลือดสมองแล้วก็ภาวะหัวใจล้มเหลว ตัวเลือกการดูแลและรักษาในตอนนี้สำหรับสภาวะหัวใจห้องบนมี จำกัด แต่รวมทั้งผลข้างเคียงที่รุนแรงและไม่ค่อยมีการรักษา ตัวแปรทางพันธุกรรมที่ศึกษาและทำการค้นพบในการศึกษาเรียนรู้ครั้งนี้บางทีอาจช่วยปรับปรุงอีกทั้งการตรวจหาแล้วก็รักษาได้ง่ายนักค้นคว้าได้สร้างดรรชนีการเสี่ยงเพื่อช่วยสำหรับการกำหนดบุคคลที่มีการเสี่ยงสูงรวมทั้งติดตามผลดังที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งอาจมีนัยสำคัญต่อร่างกายที่แม่นยำและก็การป้องกันโรคหัวใจและเส้นโลหิต Willer กล่าว

จาก 151 ยีนที่กล่าวว่ามีความสำคัญต่อภาวการณ์หัวใจห้องบนมีทิศทางที่จะมีความเกี่ยวข้องกับยาที่มีอยู่ซึ่งไม่มีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาขึ้นเพื่อรักษาภาวการณ์หัวใจห้องบน การเรียนรู้ครั้งนี้เป็นฐานรากสำหรับเพื่อการทดลองติดตามผลเพื่อทดลองว่ายาที่เจาะจงสามารถป้องกันหรือจบการเกิดภาวะหัวใจห้องบนได้หรือไม่

การเรียนครั้งนี้ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากกรุ๊ปbiobanks หลายแห่งจากทั้งโลกรวมถึงโครงงาน Genomics Initiative Michigan (MGI), Biobank ของสหราชอาณาจักรการศึกษาเล่าเรียน HUNT ของนอร์เวย์, DiscovEHR, ไอโซโทปของ deCode Genetics แล้วก็ AFGen Consortium ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่รวมทั้งความแม่นยำทางสุขภาพนี้ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่บางทีอาจไม่อาจจะศึกษาและทำการค้นพบได้โดยใช้ชุดข้อมูลขนาดเล็ก

การศึกษาค้นพบชนิดพันธุกรรมและก็ยีนที่แปลกใหม่ที่สำคัญสำหรับภาวะหัวใจห้องบนเป็นได้เพราะเราได้เก็บข้อมูลจากหลาย biobanks จากทั้งโลกด้วยความร่วมแรงร่วมมือกันจำนวนไม่ใช่น้อย” โจนาสบีลนีลเส็นผู้อำนวยการข้างวิจัยโรคหัวใจรวมทั้งหลอดเลือดกล่าว ที่ UM “การรวมจุดเด่นของแต่ละแหล่งข้อมูลช่วยทำให้เราสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาที่เกี่ยวกับสภาวะหัวใจห้องบน … กล่าวมาว่าคะแนนการเสี่ยงที่เราสร้างขึ้นนั้นมีความจำเพาะกำหนดมากสำหรับสภาวะหัวใจห้องบนโดยการรวมแหล่งข้อมูลที่เป็นอิสระเยอะแยะเรายังพบว่า ผู้ที่มีภาวการณ์หัวใจห้องบนเริ่มแรกจะมีภาระทางพันธุกรรมที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคนที่เป็นโรคที่เกิดขึ้นในตอนหลัง