ความพร้อมเพรียงใช้งานของน้ำจากใต้ดินมีความสำคัญต่อความอยากเบื้องต้นของกว่า 1.5 พันล้านคนทั่วโลกและเราที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตะวันตก

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก ASU และก็ Jet Propu…