ผู้ขับขี่ “แดงเลือดเซลล์ ‘เสนอวิธีใหม่สำหรับเพื่อการขนส่งยาเสพติดไปยังเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง

เชื่อมโยงไปถึงอวัยวะใกล้เคียงที่พวกเขาสามารถกระตุ้นให้เ…