เพศหญิงที่มีความบกพร่องทางเชาวน์รวมทั้งความก้าวหน้ามีอัตราการท้องซ้ำแทบสองเท่า

การตั้งครรภ์ซ้ำอย่างเร็วด้านในหนึ่งปีของ […]