พวกเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับจีโนมมากน้อยแค่ไหน? การคัดเลือกโดยธรรมชาติคือนักวิจารณ์ที่เหมาะสมที่สุดของวิทยาศาสตร์

นักวิจัยได้สรุปแล้วว่าเพียงแต่หนึ่งเปอร์ […]